Kuka tahansa voi joutua rikoksen uhriksi. Uhrilla on aina oikeus saada tarvitsemaansa psyykkistä tukea ja oikeudellista apua.

On tärkeätä, että rikoksen kohteeksi joutunut henkilö tekee rikosilmoituksen poliisille. Rikosilmoitus kannattaa tehdä mahdollisimman pian rikoksen tapahtumisen jälkeen, sillä tämä helpottaa rikoksen tutkimista ja selviämistä.

Rikoksen tutkimisen kannalta olosuhteet tulisi pitää mahdollisimman muuttumattomina. Jos kyse on seksuaalisesta väkivaltarikoksesta, tulisi henkilön välttää peseytymistä tai vaatteiden vaihtoa ennen lääkäriin menoa. Jos kyseessä taas on asuntomurto, ei jälkiä pidä siivota ennen poliisin paikkatutkintaa. Mikäli rikoksesta on aiheutunut sen uhrille vammoja, tulee lääkäriin mennä mahdollisimman pian tapahtuneen jälkeen.

Rikoksen uhriksi joutuneelle henkilölle voidaan maksaa valtion varoista korvausta henkilövahingosta ja kärsimyksestä. Myös rikoksella aiheutettu esinevahinko ja taloudellinen vahinko voidaan määrätä korvattavaksi.

rikoksen uhri

Rikoksen uhriksi joutuminen aiheuttaa ihmisessä usein monenlaisia fyysisiä ja psyykkisiä reaktioita. Näitä ovat muun muassa lisääntynyt varuillaanolo ja erilaiset pelkoreaktiot, ahdistuneisuus, ruokahaluttomuus, masentuneisuus, elämänilon katoaminen, muistivaikeudet ja keskittymisvaikeudet. Pitkittyneinä ne voivat johtaa psyykkiseen sairastumiseen esimerkiksi ahdistushäiriön, traumaperäisen stressihäiriön tai masennuksen muodossa. Tästä johtuen on tärkeätä hakea apua mahdollisiin psyykkisiin oireisiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Rikoksen kohteeksi joutuneen henkilön on mahdollista saada Suomessa monenlaista apua sekä kunnalliselta että yksityiseltä puolelta. Esimerkiksi valtakunnallinen Rikosuhripäivystys tuottaa erilaisia tukipalveluita kaikille rikoksen uhreille. Erilaiset järjestöt puolestaan tarjoavat tukea erilaisille uhriryhmille. Näistä esimerkiksi Raiskauskriisikeskus Tukinainen tarjoaa apua, tukea ja neuvontaa seksuaalista väkivaltaa koskevissa asioissa. Oulun ensi- ja turvakoti ry:n VARJO-hanke puolestaan tarjoaa apua vainoamisen kohteeksi joutuneille henkilölille.

Alla olevista linkeistä löydät myös Suomen Mielenterveysseuran ja Rikosuhripäivystyksen laatiman käytännön oppaan väkivaltarikoksen uhreille, samoin kuin linkin Rikosuhripäivystyksen nettisivuille, johon on kerätty erilaisia rikoksen uhreille suunnattuja oppaita eri kielillä.

Olen rikoksen uhri - miten toimin?

 

 • Tee rikosilmoitus mahdollisimman pian.
 • Älä koske rikospaikkaan.
 • Älä peseydy tai vaihda vaatteita ennen lääkäriin menoa, jos olet seksuaalisen väkivallan uhri.
 • Jos sinulla on vammoja, mene lääkäriin mahdollisimman pian.
 • Hae psyykkisiin oireisiin apua mahdollisimman aikaisin.
 • Hae korvauksia Valtiokonttorista.

Tukipuhelimia ja -chat:

 

   • Rikosuhripäivystys: 0203-16116
   • Raiskauskriisikeskus Tukinainen: 0800-97899
   • Naisten linja: 0800-02400
   • Suomen Mielenterveysseuran kriisipuhelin: 010-195202